Indicații

Vă rugăm să luaţi în considerare (valabil la data imprimării)

A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. În timpul și după aplicarea produsului a se asigura a ventilație bună. La contactul cu ochii sau pielea se spală imediat cu multă apă. A se evita deversarea produsului în canalizare, ape de suprafață sau în sol. Curățarea sculelor se face imediat după utilizare cu apă și săpun. Fisa tehnică de securitate este disponibilă (la cerere) aplicatorilor profesionişti.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile lichide de material pot fi dezafectate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

 

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 95 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele

M-KH01

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.

La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădiril

Marcajul CE

EN13813

Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” definește cerinţele mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă cuprinde şi acoperirile / sigilările pe bază de răşini sintetice. 

Produsele ce corespund normei mai sus amintite vor dispune de marcajul CE. Marcajul se va aplica atât pe ambalaj cât şi pe fişa de marcaj CE aferentă, aceasta putând fi accesată pe internet la adresa: www.caparol.de

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru

Suport tehnic

0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro

 

Entsorgung

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-GF01

Deklaration der Inhaltsstoffe

Acryl-Hydrosol, Wasser, Additive, Konser­vierungs­mittel

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht auf­geführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienst­mit­arbeitern Rück­sprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail:  kundenservicecenter@caparol.de