Indicații

Avize

  • 1-1039 Certificat general de verificare a oficiului de supraveghere a execuţiei construcţiilor Vopsea pentru bazine de reţinere a păcurei MPA Karlsruhe

Vă rugăm să luaţi în considerare (valabil la data imprimării):

Se va depozita inaccesibil copiilor. În cazul pulverizării vopselei se va evita inhalarea vaporilor rezultate. Pe perioada aplicării şi cea a uscării se va asigura în încăpere o ventilaţie corespunzătoare. La contactul cu ochii sau pielea se va spăla imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Sculele se curăţă imediat după verificare cu apă şi săpun. 

Fisa tehnică de securitate este disponibilă (la cerere) aplicatorilor profesionişti.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile lichide de material pot fi dezafectate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele

M-LW01

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădirilor.

Marcajul CE

EN13813Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) definește cerinţele mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă cuprinde şi acoperirile / sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele ce corespund normei mai sus amintite vor dispune de marcajul CE. Marcajul se va aplica atât pe ambalaj cât şi pe fişa de marcaj CE aferentă, aceasta putând fi accesată pe internet la adresa www.caparol.de

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

0800.800.600

e-mail: tehnic@caparol.ro