Aplicare

Straturi suport recomandate

Suporturi minerale cum ar fi beton, şape, tencuieli, zidării şi suprafeţe de pardoseală cu vopsitorii vechi aderente fără conţinut de plastifianţi. Suportul trebuie să fie portant, fix, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe separatoare. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale plastice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se efectuează suprafețe de încercare.
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie ≥1,0 N/mm2.
Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment: max. 5% greutate
Şape anhidride: max. 1% greutate
Şape magnezite: 2-4 % greutate
Şapă de xilolit: 4-8 % greutate

Pregătirea suprafeței

Stratul suport trebuie pregătit astfel încât să respecte cerinţele enumerate mai jos.
Se îndepărtează straturile neaderente, respectiv zonele cu straturi fără aderență suficientă.
Se curăţă straturile vechi mono-componente aderente şi vopsitoriile vechi pe bază de dispersii fără conţinut de plastifianţi. Straturile aderente bicomponente se curăţă, se şlefuiesc sau se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer. În golurile, defectele din suprafaţă se introduce Disbocret®-PCC-Mörtel şi se nivelează ulterior suprafaţa obţinută.

Pregătirea materialului

Materialul este gata preparat pentru utilizare. Se omogenizează bine înainte de aplicare.

Mod de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola sau prin pulverizare (aparat Airless, mărimea duzei de 0,013-0,015 inch).

Construcția straturilor

Strat de grund (interior)
Cu Disbon 400 BodenFinish diluat cu 30% apă.


Strat de grund (exterior)
Cu CapaSol LF Konzentrat, diluat în raport volumetric 1:2 cu apă, sau OptiGrund E.L.F. nediluat.


Acoperire
Suporturi fără fisuri:
Se acoperă cu două straturi Disbon 400 BodenFinish nediluat.


Vopsirea bazinelor de retenţie a uleiurilor
În acest caz se va aplica minim un strat de grund şi două straturi finale nediluate. Se va ţine cont de consumul minim (950 ml/m2). 
Vopsitoriile aplicate consecutiv se nuanţează diferit pentru evitarea zonelor neacoperite. Pentru a evidenţia straturile de vopsea, stratul 2 şi stratul 3 se vor aplica astfel încât să rămână o dungă neacoperită de cca. 1 cm din stratul anterior. După terminarea vopsirii se va aplica un indicator care va conţine informaţii despre materialele utilizate, data aplicării şi aplicator. Indicatoarele respective pot fi solicitate de la Caparol.


Indicație: Nu este rezistent la Biodiesel.


Decorarea alternativă a suprafeţelor:
Presărare cu fulgi:
Se presară Disboxid 948 Color-Chips în stratul proaspăt aplicat şi se sigilează neted sau antiderapant suprafaţa.


Sigilarea netedă:
Pe suprafeţele exterioare se aplică Disbothan 446 PU-Klarschicht sau Disbon 405 Klarsiegel pe suprafeţe interioare.


Sigilare antiderapantă:
Pe suprafeţe exterioare:
Disbothan 446 PU-Klarschicht 100% greutate 
Disbon 947 Slidestop Rough 10% greutate
Disbocolor 499 Verdünner 5-10% greutate
Pe suprafeţe interioare:
Disbon 405 Klarsiegel 100% greutate
Disbon 947 Slidestop Fine 3% greutate

Reglementările oficiale pentru acoperirile bazinelor de retenţie a uleiurilor

Domeniu de utilizare:

Produsul corespunde acoperirilor suprafeţelor de bazine de retenţie a uleiurilor, executate din beton, tencuieli şi şape şi pentru acoperirea suprafeţelor interioare din clădiri în care se depozitează:

  • păcură conform DIN 51 603-1.
  • ulei de motor neutilizat.
  • ulei de cutii de viteze de automobile şi de asemenea amestecuri de hidrocarburi saturate şi aromatice cu un conţi-nut de substanţe aromatice <20% din greutate şi cu temperatura de aprindere < 55°C, de ex. uleiuri izolatoare pentru transformatoare şi uleiuri hidraulice ca Shell Diala Öl D produs de Deutsche Shell AG şi următoarele uleiuri hidraulice: NUTO H 46 de la Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 de la Shell AG, Aral Vitam GF 46 de la Aral AG, Energol HLP-HM 46 de la BP Oil Deutschland GmbH.

Se va lua în considerare certificatul gene-ral de verificare a oficiului de supraveghere a execuţiei construcţiilor în cazul aplicării produsului pe suprafeţele bazinelor sau încăperilor de reţinere a uleiurilor. Acest certificat este disponibil la producător.

Condiţii constructive:

Prin măsurile constructive pot fi evitate apariţia fisurilor datorate contractării, şi a celor datorate tasării, pe fundul şi pe perimetrul bazinului/încăperii de reţinere (ex. danturare, armare, ancorare, etc.). Se va lua în considerare cazul de solicitare „presiune exercitată de fluide”. Nu este admisă existenţa rosturilor de dilataţie în zona bazinelor/încăperilor de reţinere. Suprafeţele de beton, tencuieli şi şape trebuie să fie portante şi fără goluri/defecte. Colţurile interioare se vor executa sub formă de scafe. Tencuiala şi şapa trebuie să adere bine la elementele constructive portante, pereţi respectiv la fund. Suprafaţa lor trebuie nivelată cu scândură de lemn şi în nici un caz cu mistrie din oţel. Este interzisă o presărare ulterioară cu ciment. Nu este permisă existenţa trecerilor de ţevi prin pereţii bazinelor/încăperilor de reţinere, sub nivelul maxim posibil al fluidului. Zidăriile şi suprafeţele de beton care nu corespund condiţiilor mai sus numite, trebuiesc acoperite cu o tencuială aderentă pe bază de ciment. Suprafeţele de beton, tencuieli şi şape trebuie să aibă o vechime de  min. 28 de zile, înaintea vopsirii acestora.

Pentru calitatea suporturilor sunt valabile următoarele norme şi cerinţe:

  • Beton: DIN EN 206-1:2001-07, DIN 1045-2:2001-07, DIN 1045-3:2001-07;
  • Tencuială: DIN EN 998-1:2003-09, de asemenea DIN V 18 550:2005-04, grupa de mortare CS IV respectiv PIII;
  • Șapă de beton: DIN EN 13813: 2003-01 precum DIN 18 560-3: 2006-03, Tabelul 1 – Clasa de rezistență C25/F4 asociat cu DIN 18 560-1: 2004-04, Paragraful. 7.5

Trebuie evitat efectul apei din partea posterioară a straturilor aplicate. În cazul în care apa poate penetra stratul suport dinspre partea posterioară a straturilor aplicate (apă freatică, infiltraţii de apă, sau apă din alte surse), acesta trebuie etanşat corespunzător. În acest caz este valabil DIN 18 195-4:200-08 etanşarea clădirilor, etanşarea împotriva umidităţii din pământ (apa capilară, apa aderentă) şi apa neacumulată pe plăcile de pardoseală şi pereţi, măsurători şi realizare.

Disbon 400 BodenFinish poate fi aplicat numai în cazul în care sunt împlinite condiţiile constructive enumerate mai sus, în caz contrar produsul nu o să dispună de performanţele prezentate.

Consum 

Vopsea pentru pardoseli

 

Strat de grund (interior)

 

Disbon 400 BodenFinish

cca. 150-200 ml/m2 diluat cu 30% apă

Strat de grund (exterior)

 

CapaSol LF Konzentrat

cca. 150-200 ml/m2

diluat volumetric la raportul 1:2

Vopsire

 

Disbon 400 BodenFinish

min. 2x200 ml/m2

Formarea suprafeţei

 

Presărare de chipsuri

Disboxid 948 Color-Chips

 

cca. 30 g/m2

Sigilare netedă(exterior)

Disbothan 446 PU-Klarschicht

 

cca. 150 ml/m2

Sigilare netedă (interior)

Disbon 405 Klarsiegel

 

cca. 130 ml/m2

Sigilare antiderapantă(exterior)- cu nisip de quarț

Disbothan 446 PU-Klarschicht

Disbon 947 SlideStop Rough

Disbocolor 499 Verdünner

 

cca. 150 ml/m2

cca. 15 g/m2

cca. 8-15 ml/m2

Sigilare antiderapantă(interior)

Disbon 405 Klarsiegel

Disbon 947 Slidestop

 

cca. 130 ml/m2

cca. 4 g/m2

Vopsitorie pentru bazine de reţinere a uleiurilor

 

Strat de grund

Strat intermediar

Strat final

cca. 150-200 ml/m2 diluat cu 30% apă

cca. 400 ml/m2 nediluat

cca. 400 ml/m2 nediluat

Consumul exact se stabilește prin efectuarea unor mostre la fața locului.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, stratului suport şi a aerului:

Trebuie dă fie de min. +5°C şi max. +30°C.

Umiditatea relativă a aerului nu are voie să depăşească 80%. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă.

Timp de așteptare

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuiesc să fie de min. 6 ore la +20°C. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai mari şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai scăzute.

Uscarea/Timpul de uscare

Poate fi mers pe straturile aplicate după cca. 6 ore la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului. Poate fi vopsit peste după cca. 6 ore cu Disbon 400 BodenFinish şi Disbon 405 Klarsiegel; şi poate fi vopsit peste după cca. 1 zi cu Disbothan 446 PU-Klarschicht. Poate fi solicitat mecanic după cca. 3 zile. În cazul temperaturile mai scăzute, timpii de uscare se prelungesc aferent.

Curățarea uneltelor

Sculele se curăţă imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor mai lungi de lucru, cu apă călduţă sau cu apă şi săpun.