Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare.

Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aline

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.&nb

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal absorbante se plică grundul nediluat, într-un singur strat. Pe suprafețele puternic absorbante se aplică grundul nediluat, într-un singur strat, dar până la saturare.  

Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă. Poate apărea o uşoară tentă de luciu o suprafeţei datorată indicatorul

Consum

Cca. 150-200 ml/m², în funcţie de gradul de absorbţie a suportului. 

Consumul exact se determină prin efectuarea de pro

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi a

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.

În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelung

Unelte

OptiGrund E.L.F. poate fi aplicat cu pensula, rola sau aparate de pulverizare uzuale. Se pot folosi și aparate Airless. 

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°

Duză: 0,029"

Presiune la pulverizare: 50 bar

Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

OptiGrund E.L.F. nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. 

Compatibilitatea cu alte materiale:

Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, OptiGrund E.L.F. nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.