Aplicare

Suporturi recomandate și pregătirea acestora

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare.

Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială. 

Diluare

Se diluează exclusiv cu apă.

Instructiuni de aplicare

Pe suprafețele normal absorbante se plică Capaplex diluat cu 1-2 părţi de apă. Pentru grunduirea suprafeţelor puternic absorbante, Capaplex se diluează cu 3-4 părţi de apă și, dacă este necesar, se aplică în 2 straturi. Pe suprafeţele nevopsite de beton poros se aplică Capaplex diluat cu 3 părţi de apă. 

Dacă pe stratul de grund se vor aplica materiale cu grad de luciu mat-mătăsos sau dacă grundul se aplică pentru protecția tapetelor, Capaplex se diluează cu 1-2 părţi de apă. Dacă pe stratul de grund se vor aplica materiale mate grundul se diluează cu 4 părţi de apă; pentru materiale lucios-mătăsoase grundul se aplică nediluat. Pentru îmbunătăţirea vopselelor pe bază de clei se adaugă 5% Capaplex. 

Aplicat pe unele tipuri de tapete, grundul poate duce la dizolvarea parțială a culorilor imprimate. Prin urmare, este obligatorie testarea prealabilă a compatibilității prin efectuarea unor probe.

Consum

Cca. 50-200 ml/m², în funcţie de scopul, gradul de absorbţie și natura suportului.

Gradul de diluție și consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Temperatura de lucru

+ 5°C pentru strat suport şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.

În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare. 

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°

Duză: 0,029"

Presiune la pulverizare: 50 bar

Curătarea uneltelor

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Capaplex nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. 

Compatibilitatea cu alte materiale:

Compatibil cu toate produsele Caparol pe bază de dispersie.