Pigmentabile diluabile cu apă
CapaGrund Universal
Grund cu tehnologie SolSilan ca pregătire preliminară aplicării de vopsele pe bază de dispersie, pe bază de răşini siliconice, pe bază de dispersie silicatică şi de răşini polimerizate. Reduce riscul apariției de eflorescențe alcaline pe tencuiala minerală nouă.
Caparol Weissgrund
Grund pentru vopsele de dispersie sintetică şi vopsele de dispersie silicatică, aplicabil la interior.
Amphisilan-Grundierfarbe
Grund special ca punte de aderență în pregătirea suprafețelor pentru aplicarea vopselelor pe bază de rășină siliconică. Aplicare economică și fără a crea ceață în sistem Nespri-TEC.
Putzgrund
Grund-vopsea diluabil cu apă, cu rol de creștere a aderenței, destinat aplicări pe suprafeţe minerale portante, interioare şi exterioare.
Sylitol-Minera
Grund cuarţos şi stat final pe bază silicatică pentru interior şi exterior - conform DIN 18363, paragraf 2.4.1.